میزان تولید کنسانتره سرب مجتمع نخلک طی ۸ ماهه ۱۴۰۰، حدود ۳۱ درصد افزایش یافت.

به گزارش بورس امروز، مجتمع سرب نخلک از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال حدود ۵۷۰۸ تن کنسانتره سرب تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴۳۶۷ تن بود.

همچنین این مجتمع طی ۸ ماهه امسال، ۱۳۸ هزار و ۱۸۹ تن ماده معدنی استخراج کرد که در مقایسه با رقم استخراج مدت مشابه سال گذشته (۳۷ هزار و ۲۲۵ تن)، ۲۷۱ درصد رشد یافت.

مجتمع سرب نخلک در ماه آبان ۶۳۳ تن «کنسانتره سرب تولید» و ۱۴ هزار و ۶۵ تن «ماده معدنی استخراج» کرد که نسبت به رقم مشابه سال گذشته (۷۸۵ تن تولید و ۳۹۰۷ تن استخراج)، به ترتیب ۱۹ درصد کاهش و ۲۶۰ درصد افزایش یافت.

  • منبع خبر : ایمیدرو