سیستم پایش آنلاین آریاساسول به سامانه پایش فراگیر محیط زیست متصل شد.

به گزارش بورس امروز، شرکت پلیمر آریاساسول به عنوان شرکتی پیشرو در راستای اجرای الزامات قانون هوای پاک، نسبت به اتصال سیستم پایش لحظه ای (آنلاین) به سامانه جامع محیط زیست کشور (Iranemp) اقدام نمود.

بنا بر مقررات سازمان حفاظت محیط زیست و قانون هوای پاک، واحدهای صنعتی موظف به نصب و راه اندازی سامانه‌های پایش برخط لحظه ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان حفاظت محیط زیست هستند.

در این راستا، از سال ۱۳۹۵ شرکت پلیمر آریاساسول اقدام به نصب سیستم پایش برخط لحظه ای (آنلاین) بر روی دودکش‌های واحد الفین خود نموده و نسبت به پایش و کنترل میزان گازهای خروجی از این دودکش‌ها اقدام کرده است که اخیراً بنا بر الزامات نوین سازمان محیط زیست و بنا بر قانون هوای پاک، سیستم پایش برخط لحظه ای (آنلاین) این شرکت به سامانه جامع پایش فراگیر محیط زیست کشور متصل شده است.

همچنین در راستای اجرای تعهدات و الزامات موجود در جهت حفاظت از محیط زیست، این شرکت به سهم خود با تمرکز بر کاهش آلاینده‌ها (NET ZERO) و اقتصاد چرخشی (Circular Economy) با الگوبرداری از معیارهای بین المللی و استفاده از تجربیات موفق، بهبود سیستم پایداری محیط زیست را در دست اجرا دارد.

پیوند