این سهم به علت عرضه اولیه رشد بالای 190 را تجربه کرده به تازگی شروع به اصلاح نموده که دو سناریو میتوان برای سهم متصور شد.

کیمیا رجبی_کارشناس تحلیل کارگزاری بانک خاورمیانه | سهم توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) به علت عرضه اولیه رشد بالای 190 را تجربه کرده به تازگی شروع به اصلاح نموده که دو سناریو میتوان برای سهم متصور شد که سناریو خوشبینانه آنست که اصلاح آغاز شده موج چهار سهم بوده و با حمایت فیبوی 50 و 61 درصدی در محدوده 1900 تا 1750 تومانی پس از اتمام اصلاح وارد موج پنجم و صعودی شده و بتواند تا سقف 3000 تومانی رشد نماید.

اما سناریو دوم و محتمل تر با توجه به رفتار اکثر سهم‌ها پس از عرضه اولیه اصلاح عمیق تر تا محدوده 1300 تومانی باشد که از لحاظ بنیادی نیز محتمل خواهد بود که می‌توان گفت فعلا سهم ریسک بالایی دارد.