پالایشگاه نفت اصفهان در روند فرسایشی در سناریوی بلندمدت خود، دارای یک الگوی سر و شانه صعودی (معکوس) در محدوده‌های مشخص شده با رنگ سبز در شکل زیر است که محدوده‌ی خط گردن آن، در حوالی قیمت 790-800 تومان می‌باشد.

رضا مهرعلیزاده| در مسیر خود مقاومت بسیار کلیدی در محدوده 780 تومان را نیز دارد که پس از شکست مقاومت‌های ذکر شده، الگوی صعودی بلندمدت در تایم فریم هفتگی فعال شده و به سمت هدف 1050 تومان حرکت می کند. در مرحله اول اندیکاتور RSI نیز بایستی از محدوده 30 بالاتر رود تا متصور باشیم روند فرسایشی سهم به اتمام رسیده است.

الگوی ذکر شده شپنا در قالب نمودار هفتگی در شکل زیر نشان داده شده است:

شپنا

قابل ذکر است که در تایم فریم روزانه، شپنا شرایط متفاوتی را دارد و با توجه به شرایط فرسایشی این روزهای بازار، شپنا پس از یک رالی صعودی از قیمت 470 تومان تا محدوده 860 تومان، یک الگوی سر و شانه نزولی در تایم فریم کوتاه مدت تشکیل داده و پس از شکست خط گردن خود (محدوده خط قرمز)، تارگت اول الگوی یاد شده که محدوده قیمت 550 تومان را دیده است و اعمال پتانسیل نزولی الگوی خود را تخلیه کرده است.

در حال حاضر، پس از گذر از خط قرمز(= 660 تومان) می‌توانیم از فضای فرسایشی نزولی خارج شویم. از آن طرف، در صورت
عدم گذر از این محدوده، حمایت‌های کلیدی برای اصالح شپنا در مرحله‌ی اول محدوده 570 تومان و در مرحله‌ی دوم محدوده 490-500 تومان می باشد.

اندیکاتور RSI نیز در حال حاضر روند فرسایشی سهم را تایید کرده و در صورت شکست مقاومت خود در این اندیکاتور نوید
بهبود معامالت را خواهد داد. در حالت خوشبینانه با توجه به روند مثبت بلندمدت نفت، به نظر می‌رسد می‌توان وزن بیشتری به سناریوهای صعودی و خروج از فضای فرسایشی فوق داد.