علی بخشنده مدیر کالا و انرژی کارگزاری تدوین گران فردا در گفت‌وگو با خبرنگار بورس امروز با مخالفت از پرداخت وام 100 میلیون تومانی به سهامداران، خواستار ارایه این ارقام به بازار سرمایه جهت حمایت از آن شد. وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بیشتر از اینکه نیازمند حمایت باشد، نیازمند عدم دخالت است، […]

علی بخشنده مدیر کالا و انرژی کارگزاری تدوین گران فردا در گفت‌وگو با خبرنگار بورس امروز با مخالفت از پرداخت وام 100 میلیون تومانی به سهامداران، خواستار ارایه این ارقام به بازار سرمایه جهت حمایت از آن شد.

وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بیشتر از اینکه نیازمند حمایت باشد، نیازمند عدم دخالت است، اظهار داشت: ارگان های دولتی نباید از بازار سرمایه به عنوان ابراز استفاده کنند.

او با تاکید بر لزوم استقلال مدیریت بازار سرمایه، اضافه کرد: دولت شاید به صورت مستقیم در بازار سرمایه دخالتی نداشته باشد، اما به صورت غیر‌مستقیم با قیمت گذاری دستوری و وضع برخی از قوانین در بازار سرمایه دخالت می کند.

همچنین خاتونی کارشناس بازار سرمایه نیز در گفتگو با خبرنگار بورس امروز  با رد ایده پرداخت وام به سهامداران، یکی از معایب آن را عدم مشخص بودن محل تامین منابع چنین نقدینگی عنوان و اضافه کرد: همواره برای تامین منابع به سراغ بانک‌ها می‌روند. اما اینکه بانک ها به منزله «قُلک» دیده شوند و برای ساخت یک میلیون مسکن و یا کسری بودجه به سراغ بانک ها برویم، ماحصل این موضوع بانک‌ها را با کسری نقدینگی مواجه خواهد کرد و آنها را در تنگناهای مالی قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: همچنین نرخ استقراض در بازار بین بانکی افزایش خواهد یافت به طوری که در نهایت شاهد افزایش نرخ سود بین بانکی خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: این مسائل مطرح شده تاثیر خود را به صورت سلسه وار در اقتصاد کشور خواهد گذاشت، در چنین شرایطی که با کسری بودجه و تنگناهای مالی مواجه هستیم، اصولا چنین پیشنهاداتی کارساز نخواهد بود.

او در پایان سخنان خود به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر، شبکه کارگزاری حدود هزار میلیارد اعتبار به سهامداران تخصیص داده است؛ به اعتقاد بنده سهامداران خرد نیازی به تخصیص این نوع وام ها ندارند.