حسین نوربخش _ تحلیلگر کارگزاری سرمایه و دانش| زیاد دادهای برای تحلیل بلندمدت نماد شستا وجود ندارد، اما می‌توان برای کوتاه‌مدت بررسی‌هایی را روی این نماد انجام داد. شستا بعد از افت سنگین 75 درصدی خود به محدوده قیمتی 8254 ریال رسید و در این محدوده توانست کمی با افزایش تقاضا همراه شود. بعد از […]

حسین نوربخش _ تحلیلگر کارگزاری سرمایه و دانش| زیاد دادهای برای تحلیل بلندمدت نماد شستا وجود ندارد، اما می‌توان برای کوتاه‌مدت بررسی‌هایی را روی این نماد انجام داد.

شستا بعد از افت سنگین 75 درصدی خود به محدوده قیمتی 8254 ریال رسید و در این محدوده توانست کمی با افزایش تقاضا همراه شود.

بعد از قدرت گرفتن تقاضا در این محدوده با در نظر گرفتن کف قیمتی 8254 ریال اهداف 13456 ریال و 22050 ریال برای این نماد مشخص شد.

با رسیدن قیمت به هدف اول افزایش عرضه برای این نماد شروع و هنوز هم برتری عرضه بر تقاضا را در این نماد شاهد هستیم.

فشار عرضه ها هنوز در این نماد بالاست و برای بررسی جدید و ورود به این نماد میتوان در مرحله اول محدوده قیمتی 10300 ریال را زیر نظر داشت.

در صورت از دست رفتن محدوده قیمتی 10300 ریال کف 8254 ریال هدف بعدی این نماد است.

بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که تا زمانی که کف قیمتی 8254 ریال برای این نماد وجود دارد این اهداف یعنی 13456 ریال و 22050 ریال برای این نماد پا برجاست و این اهداف را دنبال خواهد کرد و نکته ای دیگر این است که رشد قیمت در این نماد حتما به صورت نوسانی بوده و رشد شارپ را از این نماد انتظار نخواهیم داشت