درآمدی که از بابت تسهیلات اعطایی در نیمه نخست سال جاری محقق گردیده نسبت به نیمه نخست سال 1399، 357 درصد رشد داشته است.

به گزارش بورس امروز، بانک دی با سرمایه ای معادل با 135 هزار میلیارد ریال تعداد 135 میلیارد سهم منتشر نموده است. این بانک از محل درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یکماهه منتهی به مهر ماه سال 1400، 503 میلیارد و 967 میلیون ریال درآمد کسب نموده است که این مبلغ در دوره مشابه سال گذشته یک هزار میلیارد و 405 میلیون و 704 هزار ریال بوده است. و پرداختی این بانک در مهر ماه سال 1400 بابت سود سپرده سرمایه گذاری 5 هزار میلیارد و 584 میلیون و 874 هزار ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 50 درصد افزایش یافته. همچنین درآمد تجمیعی این بانک از ابتدای سال 1400 تا مهر سال جاری معادل با 14 هزار میلیارد و 512 میلیون و 825 هزار ریال می باشد.

طبق صورتهای مالی منتشر شده نیز تسهیلاتی که طی این دوره یکماهه وصول گردیده است برابر با 25 هزار میلیارد و 310 میلیون و 305 هزار ریال می باشد.

درآمدی که از بابت تسهیلات اعطایی در نیمه نخست سال جاری محقق گردیده نسبت به نیمه نخست سال 1399، 357 درصد رشد داشته است.

جدول شماره (1): روند درآمد تسهیلات اعطایی
درآمدهای سال 1400درآمد محقق شده سال 1399
فروردین2,462,117645,980
اردیبهشت1,772,168465,151
خرداد1,869,053578,298
تیر2,602,7411,305,286
مرداد2,707,1402,990,498
شهریورارائه نگشته است253,265
مهر503,9671,405,704
آبان2,033,190
آذر4,465,750
دی1,705,397
بهمن1,695,882
اسفند2,049,932

 

طبق جدول شماره(1): درآمد تسهیلات اعطایی این بانک در دوره یکماهه مهر 1400 نسبت به ماه های گذشته سال کمترین درآمد را کسب نموده است. در همین دوره یکماهه اخیر بیشترین محلی که از طریق آن درآمد کسب شده است متعلق به سایر تسهیلات با مبلغ 163 میلیارد و 711 میلیون ریال و مشارکت مدنی با 146 میلیارد و 418 میلیون ریال می باشد.

همچنین این بانک میزان تسویه سپرده های بانکی را در این ماه 171 هزار میلیارد و 489 میلیون و 506 هزار و 700 تومان اعلام کرده است که میزان آن نسبت به یکماهه گذشته حدود 7 درصد کاهش یافته است. بیشترین پرداختی بانک دی جهت سود سپرده های پرداختی به گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام با ارزشی بیش از 5 هزار میلیارد ریال تعلق دارد.

 

  • منبع خبر : کدال