هادی باقریان، تحلیلگر بازار سرمایه| نمودار زیر تحلیل تکنیکال کشتیرانی ایران (حکشتی) را در تایم فریم هفتگی و در مقیاس لگاریتمی نشان می دهد. از منظر زمانی خطوط عمودی سبزرنگ نشان می‌دهد که دقیقا از یک حمایت زمانی تصمیم به تغییر روند گرفته است. همانگونه که مشاهده می‌شود قیمت در طول زمان واکنش های قابل […]

هادی باقریان، تحلیلگر بازار سرمایه| نمودار زیر تحلیل تکنیکال کشتیرانی ایران (حکشتی) را در تایم فریم هفتگی و در مقیاس لگاریتمی نشان می دهد. از منظر زمانی خطوط عمودی سبزرنگ نشان می‌دهد که دقیقا از یک حمایت زمانی تصمیم به تغییر روند گرفته است.

همانگونه که مشاهده می‌شود قیمت در طول زمان واکنش های قابل اتکایی را به سطوح کانال فیبوناچی داشته است. قیمت پس از حمایت در سطح 38.2% رشد ماینوری را تا محدوده 2000 تومان داشته و پس از یک اصلاح و قرارگرفتن زیر این سطح در حال تست برای شکست آن است.

از منظر کلاسیک خط روند (خط ممتد و خط چین آبی رنگ) و سطح حمایتی استاتیکی 1250 تومانی منطقه فعلی را به یک منطقه تراکم حمایتی تبدیل کرده است.

در تایم فریم روزانه (نمودار زیر) شمای نزدیک تر قیمت را نشان می دهد. مطابق تحلیل می توان دو سناریو را پیش روی قیمت سهم متصور بود. در سناریو اول که با فلش های مشکی نشان داده شده است، قیمت می تواند تارگت کف دوقلوی خود را تا محدوده 2000 تومان تاچ کند و در ادامه به ساخت لگ های دیگر یک مثلث الیوتی بپردازد. در سناریوی دوم قیمت می تواند پس از لمس قیمت 2200 تومانی به محدوده دو هزار تومانی بازگردد و در ادامه تا محدوده 3000 تومان قیمت افزایش یابد.