شرکت بازرگانی و تولیدی شرکت مرجان کار قصد افزایش سرمایه 971 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی و مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را دارد.

به گزارش بورس امروز، شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار که در صنعت ساخت محصولات کانی غیر فلزی از جمله بلوک تیغه دیواری و بلوک سقفی فعالیت دارد در 20 فروردین، سال 1360 با مسئولیت محدود با سرمایه ای معادل با 2 میلیون ریال با موضوع صادرات و واردات و فروش کالاهای مجاز توسط بخش خصوصی تأسیس و ثبت گردید. این شرکت در سال 1388 در فرابورس ایران پذیرفته شد و هم اکنون سرمایه ای معادل با 70 میلیارد ریال دارد.

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در تاریخ 14 شهریور 1400 پیشنهاد هیئت مدیره را در خصوص افزایش سرمایه ارائه می دهد و این پیشنهاد بعد از بررسی های حسابرس مورد تأیید قرار می گیرد و در تاریخ 15 آبان ماه به تأیید سازمان بورس می رسد.

این افزایش سرمایه از مبلغ 70 میلیارد ریال به مبلغ 750 میلیارد ریال معادل با 971 درصد می باشد که 88 درصد آن( معادل با 603 میلیارد و 597 میلیون ریال) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود و 11 درصد( معادل با 76 میلیارد و 403 میلیون ریال) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران می باشد.

هدف از انجام این افزایش سرمایه اصلاحساختار مالی و همچنین افزایش میزان سودآوری شرکت می باشد. لذا در خصوص تحقق افزایش سرمایه از خروج وجوه نقد از شرکت ها جلوگیری کرده و اگر این افزایش سرمایه صورت نگیرد شرکت بابت پرداخت مطالبات سهامداران مجبور به اخذ تسهیلات مالی می گردد که این رویداد خود سبب ایجاد هزینه های اضافی و در نهایت کاهش سودآوری شرکت خواهد گشت.

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار پیش بینی کرده است که در خصوص تحقق این افزایش سرمایه سودی معادل با 106 میلیارد و 980 میلیون ریال در پایان سال مالی 1400 کسب می نماید که نسبت به یکسال مالی گذشته 10 درصد رشد خواهد یافت.

شرکت مذکور تاکنون 9 مرتبه افزایش سرمایه انجام داده است که تمامی افزایش سرمایه ها از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده بوده است و بیشترین درصد افزایش سرمایه متعلق به سال 1367 معادل با 7 هزار درصد بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت در تاریخ 30 مهر 1400 از مبلغ 40 میلیارد ریال به مبلغ 70 میلیارد ریال معادل با 75 درصد از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده بوده است.

 

  • منبع خبر : کدال