بابک افشار کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: نماد پتایر در قالب حرکت ۵ از ( ۳ ) در حال رسیدن به منتهی الیه محدوده هدف اول یعنی ۱۰۰۰ تومان است . وی افزود: در صورت ادامه اقبال به این نماد ، دستیابی به بازه هدف دوم دور از ذهن نخواهد […]

بابک افشار کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: نماد پتایر در قالب حرکت ۵ از ( ۳ ) در حال رسیدن به منتهی الیه محدوده هدف اول یعنی ۱۰۰۰ تومان است .

وی افزود: در صورت ادامه اقبال به این نماد ، دستیابی به بازه هدف دوم دور از ذهن نخواهد بود اما توصیه می شود با توجه به میزان حجم معاملات در گذشته و حال نماد مذکور نسبت به ورود و خروج با دقت بیشتری عمل نمایید.

بیشتر بخوانید:  غنيلي یازدهمین عرضه اولیه سال ۹۸ شد