"آیا سود ۴۰۰میلیارد تومانی فرابورس محقق خواهد شد؟"

محسن مقیمی فیروزآباد تحلیل گر بنیادی بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: شرکت فرابورس ایران با نماد “فرابورس” این روزها مورد توجه بازار قرار گرفته است، که عمده دلیل آن بحث شروع بازار متشکل ارزی می باشد که بر اساس شفاف سازی در کنفرانس اطلاع رسانی به تاریخ ۲۹ فروردین ۹۸ شرکت به سوالات پاسخ داده است.

وی افزود: مطابق این شفاف سازی بر اساس هماهنگی ضورت گرفته با سایر سهامداران عمده “شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز” در حال حاظر طرح اولیه شرکت تهیه و با هماهنگی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر این شرکت، اقدامات اولیه جهت تاسیس در حال انجام می باشد.

بر همین اساس مقرر است معاملات ارز در این بازار بصورت الکترونیکی از طریق سامانه معاملاتی تولید شده توسط شرکت فرابورس ایران صورت پذیرد و لیکن تاکنون جزییات و توافقات مربوط به ارزش گذاری سامانه، مدل واگذاری آن به شرکت مذکور و مدل درآمدی شرکت فرابورس ایران از سامانه تعیین نگردیده و منوط به اتمام تشریفات قانونی تاسیس شرکت و استقرار هیات مدیره و مدیران آن می باشد.

تحلیل گر بازارسرمایه در ادامه اشاره کرد: بر اساس این شفاف سازی و کارمزد معاملات در شرکت فرابورس برای سایر معاملات که کامزد خرید ۳۲هزارم درصد و کارمزد فروش ۴۸ هزارم درصد در مجموع ۸صدم درصد می باشد با سقف کارمزد خرید ۱۶ و سقف کامزد فروش ۲۴ میلیون تومان و در مجموع ۴۰ میلیون تومان است، می توان با مبنا قرار دادن این کارمزدها و پیش بینی ورود ۴۰میلیارد دلار )با ارزش دلار ۱۲۵۰۰ تومان) به این بازار با کارمزدهای یاد شده سودی معادل با ۴۰۰میلیارد تومان برای شرکت فرابورس ایران متصور بود، حالا اینکه کامزدها و میزان ارز ورودی در این بازار چه مقدار تععین شود در آینده به روشنی قابل محاسبه خواهد بود و این اعداد و ارقام صرفا بر اساس شرایط حال حاضر فرابورس می باشد.

بیشتر بخوانید:  اجرای الزام‌های جدید دستورعمل پذیرش از تیرماه