با توجه به شرایط احراز حضور شرکت ها در بازار اول و دوم فرابورس می توان دریافت که اکثر شرکت های حال حاظر در بازار پایه شامل این قانون خواهند شد.

محسن مقیمی فیروزآبادی کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: در کنفرانس اطلاع رسانی شرکت فرابورس ایران بندی مهم ,وجود دارد که سرنوشت بسیاری از سهام بازار پایه به آن وابسته است.

در این قسمت از شفاف سازی آماده است که “در خصوص ارتقا ناشران درج شده در بازار پایه به بازارهای اول و دم به استحضار می رساند این موضوع منوط به احراز شرایط پذیرش توسط ناشر بوده است، بدیهی است به منظور تشویق ناشران درج شده در بازار پایه درخواست های ارائه شده از سوی این ناشران در اولویت طرح در هیات پذیرش قرار دارد.”

حال با توجه به شرایط احراز حضور شرکت ها در بازار اول و دوم فرابورس می توان دریافت که اکثر شرکت های حال حاظر در بازار پایه شامل این قانون خواهند شد. در راهنمای پذیرش شرکت ها در بازار اول و دوم فرابورس ۱۱ شرط اولیه آمده است که به شرح زیر می باشد:

۱-شرکت سهامی عام باشد ۲- حسابرس شرکت از بین حسابرسان معتمد سازمان بورس انتخاب شده باشد ۳- اکثریت سهامداران با پذیرش شرکت در فرابورس ایران موافق باشند ۴- سهام شرکت با نام باشد ۵- محدودیت موثر بر نقل و انتفال سهام وجود نداشته باشد ۶- شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد ۷- به منطور انجام پذیرش سهام در فرابورس ایران،با مشاوران پذیرش عضو فرابورس ایران و دارای مجوز از سازمان بورس قرار داد منعقد شده باشد.۸- آخرین صورت های مالی مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش های مالی تهیع شده باشد ۹-گزارش حسابرس برای آخرین دوره/سال مالی منتهی به پذیرش در خصوص صورت های مالی آن، عدم اظهار نظر مردود نباشد  ۱۰ دعاوی دارای اثر بااهمیت، له یا علیه شرکت در صورت وجود افشا شده باشد ۱۱-اعضای هایت مدیره و مدیر عامل دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفات موثر نباشند. در پایان احراز شرایط مربوط به موارد ۱و۶ می تواند بعد از پذیرش در بازار فرابورس صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید:  فولاد، فملی و ذوب پیشتاز معاملات شدند

وی افزود: همان طور که از شرایط پذیرش مشاهده شد این شرایط برای اکثریت شرکت های های بازار پایه قابل اعمال بوده یا خواهد بود و به همین دلیل فرصت ارتقا بازار در اختیار اکثریت این بازار قرار دارد.در شرایط اختصاصی باز اول و دوم فرابورس نیز چند شرط وجود دارد که این ها نیز قابل دستیابی بوده یا هست.

در پایان یادآوری می شود که در صورت خواست مدیران و دارا بودن شرایط ارتقا بازار، راه برای ورود به بازار اول و دوم برای شرکت های پایه هموار است و انتظار می رود فعالان بازار با شناسایی آن ها این فرصت طلایی را از دست ندهند، چیزی که باعث ترس است می تواند فرصت طلایی برای سرمایه گذاری در شرکت هایی باشد که زیر ارزش بازار در حال معامله هستند.