صندوق های سرمایه گذاری به انواع مختلفی تقسیم می شوند که سرمایه گذاران براساس شخصیت ریسک پذیری و یا ریسک گریزی خود می توانند نوع صندوق موردنظر خود را انتخاب نمایند.

به گزارش بورس امروز، صندوق های بادرآمد ثابت مختص افراد ریسک گریز است که 70 تا 90 درصد از دارایی های این صندوق ها را اوراق مشارکت، سپرده بانکی و گواهی سپرده تشکیل می دهد. باقی مانده دارایی های این صندوق به اختیار مدیر صندوق تا سقف 10 درصد می تواند در سهام سرمایه گذاری شود.

صندوق های سرمایه گذاری در سهام برای افراد ریسک پذیر که خواهان بازدهی بیشتر نیز هستند، مناسب تر است.

طبق ابلاغیه اعلام شده به صندوق های سرمایه گذاری در سهام، حداقل 70 درصد دارایی های این صندوق ها باید در سهام، حق تقدم یا اختیار معامله سرمایه گذاری گردد و باقی مانده دارایی ها می تواند در اوراق مشارکت یا گواهی سپرده و یا سپرده بانکی سرمایه گذاری شود. بین 5 تا 30 درصد دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در سهام به اختیار مدیر می تواند در سپرده های بانکی سرمایه گذاری شود.

صندوق های قابل معامله، سرمایه گذاری در زمین و ساختمان، سرمایه گذاری در طلا، جسورانه، بازار گردانی و غیره هم وجود دارند که ما تنها در این مطلب به صندوق هایی که بیشترین دارایی خود را در سهام سرمایه گذاری می کنند می پردازیم.

در صندوق های سرمایه گذاری در سهام بیشترین ارزش درایی متعلق به صندوق پالایشی یکم که ارزشی معادل 130 هزار میلیارد و 29 میلیون ریال را دارا می باشد. و بعد از آن به ترتیب بیشتری ارزش دارایی ها متعلق به صندوق های واسطه گری مالی یکم، مشترک پیشتاز، مشترک پیشرو، مشترک امید توسعه، مشترک خاورمیانه، مشترک ارزش کاوان آینده، زرین پارسیان، هستی بخش آگاه، توسعه اندوخته آینده، مشترک آگاه، سرو سودمند مدیران، ثروت آفرین تمدن، سپهر کاریزما، مشترک نقش جهان، مشترک یکم، اکسیر فارابی، سپهر اول کارگزاری بانک صادرات، همیان سپهر، آوای سهام کیان، و غیره می باشند.

نام صندوقپالایشی یکمواسطه گری مالی یکممشترک پیشتازمشترک پیشرومشترک امید توسعهمشترک بانک خاورمیانه
میزان سرمایه گذاری در سپرده بانکی0.68درصد0.8درصد0.7درصد4درصد0.97درصد0درصد

طبق جدول ارائه شده در 5 صندوقی که بیشترین ارزش دارایی را دارند بیشترین میزان سرمایه گذاری در سپرده بانکی متعلق به صندوق مشترک پیشرو بوده اما همچنان هیچ کدام حتی حداقل میزان سرمایه گذاری در سپرده بانکی را در پرتفوی خود جای نداده اند. صندوق پالایشی یکم با بیشترین میزان ارزش دارایی، 92 درصد از سرمایه گذاری خود را به سهام اختصاص داده است و هیچ ضامن نقدشوندگی ندارد.

کم ترین ارزش دارایی به ترتیب متعلق به صندوق های مشترک نیکوکاری ندای امید با 127 میلیارد ریال، ثروت هامرز با 156 میلیارد ریال، مشترک گنجینه ارمغان الماس با 273 میلیارد ریال، مشترک سینا با 419 میلیارد ریال و مشترک بانک اقتصاد نوین با 598 میلیارد ریال بوده است که از بین آنها بیشترین درصد سرمایه گذاری در سپرد بانکی به صندوق مشترک بانک اقتصاد نوین با 1.53 درصد تعلق گرفته است.

همچنین صندوق پالایش یکم هم راستا با شاخص کل بورس در حرکت است. میانگین حجم خرید حقیقی ها در 3 ماه گذشته در این صندوق حدود 40 میلیون سهم و برای حقوقی ها یک میلیون و 300 سهم و میانگین حجم فروش حقیقی ها حدود 40 میلیون سهم و برای حقوقی ها حدود 885 هزار سهم بوده است.

صندوق ثروت هامرز به عنوان یکی از کوچکترین اعضای صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز هم راستا با شاخص کل به روند خود ادامه می دهد و میانگین حجم خرید این صندوق در 3 ماه گذشته برای حقیقی ها حدود 67 هزار سهم و برای حقوقی ها 61 هزار سهم می باشد.