شب گذشته رئیس سازمان بورس در پیامی از خداحافظی خود از سازمان بورس خبر داد و اعلام کرد که وزیر اقتصاد تصمیم بر تغییر رئیس سازمان بورس دارد.

شب گذشته رئیس سازمان بورس در پیامی از خداحافظی خود از سازمان بورس خبر داد و اعلام کرد که وزیر اقتصاد تصمیم بر تغییر رئیس سازمان بورس دارد.

به گزارش بورس امروز، برخی از گمانه زنی ها حاکی از این است که حامد سلطانی‌نژاد قرار است جایگزین دهقان دهنوی شود و بر صندلی سازمان بورس تکیه زند. در پی برخی از پیگیری ها، روابط عمومی بورس کالا این انتصاب را تأیید و اعلام کرده طی روزهای آتی این جابه‌جایی صورت خواهد گرفت.

حامد سلطانی نژاد کیست؟

از جمله سوابق اجرایی حامد سلطانی نژاد می‌توان به مدیرعاملی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیرعاملی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، معاونت عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، عضویت در هیئت داوری بازار اوراق بهادار برای سه دوره دوساله، مشارکت فعال در طراحی بورس انرژی ایران، مدیریت بورس منطقه‌ای کرج، مدیریت بورس منطقه‌ای کرمان، عضو هیئت‌مدیره شرکت الوان ثابت به نمایندگی از سرمایه‌گذاری امید، عضویت در هیئت‌مدیره شرکت پشتیبانی احداث صنایع ایران، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید و کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری قدس اشاره کرد.