در نیمه نخست سال 1400 مبلغ فروش 155 درصد نسبت به سال گذشته رشد یافته است.

به گزارش بورس امروز، طبق شکل ارائه شده در نیمه نخست سال 1400 مبلغ فروش 155 درصد نسبت به سال گذشته رشد یافته است. به علت اینکه میزان فروش این شرکت نسبت به سال گذشته رشد چندانی نداشته است در نتیجه بیشترین تأثیر در افزایش مبلغ فروش این کمپانی ناشی از افزایش در نرخ های فروش محصولات خواهد بود.در 6 ماهه ابتدایی سال جاری و هم چنین سال گذشته کم تر از 50 درصد از محصولات تولید شده به فروش رسیده است. هم چنین 60 درصد از میزان فروش سال جاری متعلق به فروش داخلی و 40 درصد از فروش محصولات صادراتی بوده است.

بیشترین درصد فروش محصولات داخلی متعلق به محصول دو اتیل هگزانول می باشد که یک مایع قهوه ای رنگ تیره و خوشبو بوده است و در صنعت چسب و مواد شیمیایی و موم، جهت بازدارندگی از از خورده گی، در سوخت ها و افزودنی های سوختی، به عنوان حلال و در مصالح ساختمانی و غیره استفاده می گردد.

بیشترین فروش صادراتی نیز به محصولات هیدروکربورهای هیدروژنه شده و پلی اتیلن سنگین تعلق داشته است. در نتیجه قیمت ارز بر سودآوری این شرکت تأثیر بسزایی خواهد داشت. هم چنین وجود تحریم ها باعث افت فروش صادراتی محصولات این صنایع گشته است.

  • منبع خبر : کدال