مدیرعامل سابق صندوق تثبیت سرمایه، اقدام به تشریح میزان ترزیق مالی به این صندوق طی 5 سال گذشته کرد.

محمدابراهیم آقابابایی مدیرعامل سابق صندوق تثبیت سرمایه در گفتگو با بورس امروز با تاکید بر اینکه خریداری سهام توسط این صندوق بر اساس چارچوب و با یک قاعده مشخص تعیین شده است، توضیح داد: برای مثال در شرکت‌های بازار پایه فرابورس بر اساس اساسنامه، منع قانونی داریم و در اوراق نیز وارد نمی شویم. از سوی دیگر ما محدودیتی در هیچ صنعت و سهمی نداریم.

وی در ادامه مطلب فوق افزود: این صندوق هیچگاه سهام پروژه شده را خریداری نمی کند و این امری طبیعی است که باید از سهم‌های بزرگ حمایت کنیم. تمام تلاشمان این است که از حقوقی‎ها سهمی را خریداری نکنیم.

آقابابایی ضمن تاکید بر این مسئله که این صندوق هیچ الزامی به سودآوری ندارد و هر روز نیز نمی‌تواند به بازار ورود کند، گفن: نحوی ورود صندوق را هیات امنا بر اساس یکسری ملاک کمی و کیفی مشخص کرده است.

او در خصوص اینکه چه میزان سرمایه در این سال‌ها به این صندوق تزریق شده است، گفت: تا پایان 21 آبان ماه 1399 در مجموع سازمان بورس 200 هزار میلیارد تومان به این صندوق نقدینگی تزریق کرده است. به موجب مصوبه‌ای، از سوی سازمان بورس از 20 آبان ماه 1399 تا پایان سال سازمان بورس 1500 میلیارد تومان دیگر به این صندوق نقدینگی تزریق کرد.

او در ادامه مطلب فوق افزود: طی 8 ماه ( از مرداد تا اسفند99) 300 میلیارد تومان هم کارمزد دریافت شد که مجموع دریافتی صندوق را تا پایان سال 1399 به 2هزار میلیارد تومان از صندوق رساند. هزار میلیارد تومان نیز صندوق توسعه ملی به ما داد. این رقم قسمتی از یک درصد مصوبه قانونی که قرار بود به این مجموعه پرداخت شود. و در ادیبهشت ماه 1400، صندوق توسعه ملی یک هزار و 34 میلیارد تومان به صندوق با نرخ بهره 12 درصد پرداخت کرد.

مدیرعامل سابق صندوق تثبیت سرمایه با بیان اینکه در صورت وجود بازار متعادل که خرید و فروش نداشته باشیم، در صندوق‌های با درآمد ثابت هم ورود نمی کنیم، اظهار داشت: اما د رصورتی که بازار خوب باشد و ما اقدام به فروش سهم کنیم، منابع حاصل از فروش را برای اینکه بلااستفاده نماند تا زمان ورود بعدی، صرف خرید واحدهای صندوق های با درآمد ثابت می کنیم که آن هم باید شرایط خاص خودش را داشته باشد.

او در انتها سخنان خود بیان کرد: یکی از افتخارات بنده طراحی داشبوردی در صندوق بود که لحظه به لحظه بازار را رصد می‌کرد و شاخص‌های بازار را ثانیه‌ای محاسبه می‌کرد. این امر منجر به این شد که بدانیم کدام سهام اولویت ما است و حتی در کجاها نباید ورود کنیم.

مشروح این گفت و گو در شماره 63 نشریه بورس امروز منتشر شده است.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز