یک اقتصاددان می گوید: مجموعه عوامل نشان می‌دهند که تورم در سال جاری به سمت توقف نسبی حرکت می‌کند و از سرعت آن کاسته می شود.

به گزارش بورس امروز، تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران می افزاید: حداقل می‌توان ادعا کرد اگر دولت درست عمل کند تورم سال جاری کمتر از تورم سال ۹۷ خواهد بود.

مهمترین شاهد نیز روند رشد نقدینگی است. تورمی که سال گذشته اتفاق افتاد حاصل از تجمیع نقدینگی در چند سال بود و این نقدینگی تجمیع شده به میزان قابل توجهی در ماههای گذشته تخلیه شد.

اما تورمی که در سال جاری قرار است اتفاق بیفتد یک تورم ناشی از نقدینگی تجمیع شده نیست بلکه ناشی از نقدینگی‌های تازه ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید:  امضای تفاهمنامه همکاری بین "چکارن" و "ثنظام"