بیشترین سرمایه گذاری این شرکت در صنعت بانکها و موسسات اعتباری می باشد.

به گزارش بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۶ به صورت سهامی خاص تأسیس شد و در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۸۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی این شرکت در تهران می باشد. شرکت های فرعی این شرکت عمدتا در زمینه های تأمین غذا و نیروی انسانی مورد نیاز مجموعه بزرگ گروه خودروسازی سایپا و خرید و فروش خودروهای تولیدی مجموعه سایپا فعالیت می نمایند. موضوع اصلی فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادارهای دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات انواع خودرو و غیره می باشد.

در شرکت های سرمایه گذاری به دلیل نداشتن هزینه های عملیاتی و بسیاری از هزینه هایی که در شرکتهای تولیدی وجود دارند محاسبه حاشیه سود و زیان با خطای زیادی همراه خواهد بود. برای این گونه شرکت ها بهتر آن است که قیمت تعادلی را محاسبه و نزدیکی قیمت بازار را نسبت به آن بسنجیم و هرچه وزن سبد بورسی شرکت بیشتر باشد قیمت تعادلی قابل اتکاتر خواهد بود.

ارزش دفتری شرکت طبق آخرین گزارش صورت های مالی ۲ هزار و ۲۷۹ ریال و هم چنین ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها صفر می باشد. بیشترین سرمایه گذاری این شرکت در صنعت بانکها و موسسات اعتباری می باشد.

ارزش روز سبد بورسی شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا نسبت به بهای تمام شده آنها در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹،  ۸۴۶ میلیارد ۱۵۶ میلیون ریال کاهش یافته است . هم چنین در دوره یکماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ بیشترین سرمایه گذاری شرکت از صنعت بانک و موسسات اعتباری به صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۲۲ درصد و سایر صنعت ها با ۲۶ درصد تعلق پیدا کرده است.

درآمد ایجاد شده از سود سهام از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه سال جاری ۲۲۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال می باشد. سود حاصل از فروش سهم های شرکت مذکور در دوره یکماهه مرداد سال جاری بیش از ۶۸ میلیارد ریال می باشد.

 

  • منبع خبر : کدال