مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30/09/1397 شرکت سرمایه گذاری بهمن با مشخص شدن میزان سود هر سهم برگزار شد.

به گزارش بورس امروز، در این مجمع صورت  حساب های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۷، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره به تصویب رسید.

 

بر اساس این گزارش، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، سود (زیان) خالص هر سهم ۲۸۳ ریال تعیین و سود نقدی هر سهم ۱۴۰ ریال تعیین شد.

 

ضمن اینکه در این مجمع  حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره تعیین شد. به این ترتیب حق حضور بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه ۸۸۰۰۰۰۰ ریال تعیین شد و برای پاداش نیز مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال (۲۰۰ میلیون تومان) در نظر گرفته شد.

بیشتر بخوانید:  بهترین فرصت برای خرید سهام در بازار سرمایه