مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کالا در خصوص لزوم تک نرخی شدن ارز در گفت وگو با خبرنگار بورس امروز می گوید: بدیهی است که ارز بایستی تک نرخی باشد، زیرا چند نرخی شدن ارز، ایجاد رانت و به وجود آمدن زمینه فساد و بی عدالتی در اقتصاد کشور را در پی دارد. به این گونه که برخی افراد که توان و امکان دریافت ارز با نرخ های پایین را دارند، می توانند از این رانت در راستای کسب منافع سرشار برای خویشتن استفاده کنند و در عمل منابع ارزی کشور که متعلق به تمام مرد‌م ‌است، در دست افراد خاصی قرار می گیرد که در مسیر کسب منافع برای خود استفاده می کنند.

محمودرضا الهی فرد می افزاید:همان گونه که چند نرخی شدن ارز، ایجاد رانت برای برخی افراد را به دنبال دارد، همچنین قیمت های دستوری باعث ایجاد رانت و  بروز انگیزه های سفته بازی برای برخی افراد اعم از شرکت های بازرگانی و  یا تولیدی می شود.

وی همچنین با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز، تاثیر بسزایی بر صنعت فولاد هم  در بعد داخلی و هم در بعد صادراتی و ارز آوری این صنعت دارد دارد اظهار می کند: در بعد داخلی ، واردات‌ توان رقابت قیمتی با تولیدات کارخانجات داخلی را نخواهند داشت، زیرا قیمت تمام شده فولاد وارداتی بالاتر از قیمت های داخلی خواهد بود و با توجه به قیمت تمام شده پایین کارخانجات تولیدی داخلی در مقایسه با رقبای خارجی، بازار داخلی فولاد در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می گیرد.

مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کالا می افزاید: در بعد صادراتی نیز باید گفت که با تک نرخی شدن ارز و در نظر گرفتن  ارزش واقعی ارز ما به ازای فولاد صادراتی برای صادرکنندگان ، توان رقابت قیمتی آنها افزایش می یابد و می توانند بازارهای خارجی را تصاحب کرده و ارزآوری خوبی برای کشور ایجاد کند.

وی تاکید می کند: با توجه به حجم تولید داخلی و مصرف کشور، کارخانجات ‌تولیدی فولاد ایران، پتانسیل صادرات حدود دوازده میلیون تن به ارزش حدود چهار و نیم میلیارد دلار طی سال را دارند، که رقم قابل توجهی است.

الهی فرد همچنین معتقد است، عدم کاهش صادرات نفت ایران، عمدتا بستگی به مقاومت مصرف کنندگان کره ای و ژاپنی برای عدم جایگزینی نفت ایران با نفت سایر کشورها که مستلزم صرف هزینه و زمان برای تغییر  کاربری پالایشگاه های آنها دارد و همچنین مقاومت چینی ها در برابر اقدامات امریکایی ها برای عدم خرید نفت ایران دارد.

بیشتر بخوانید:  راه اندازی کارخانه صدر فولاد خرم آباد با ورود مواد اولیه بیشتر