فرمول جدید ابلاغی وزیر نفت در مورد خوراک و قیمت فروش محصولات پالایشگاه‌های نفت خام منتشر شد.

جواد اوجی وزیر نفت، «فرمول جدید خوراک و قیمت فروش محصولات پالایشگاه‌های نفت خام» را به معاون برنامه ریزی را ششم ماه جاری ابلاغ کرده است و این ابلاغیه به مدیرعامل شرکت ملی نفت، معاون وزیر در نظارت بر منابع  هیدروکربوری، مدیرعامل شرکت پالایش و فرآورده های نفتی و رئیس پژوهشگاه صنعت نفت رونوشت شده است.

به گزارش بورس امروز، در بخشی از این ابلاغیه آمده است که با توجه به شرایط ویژه تحریم، نوسان شدید قیمت ها و فروش نفت و فرآورده های نفتی با شرایط غیر متعارف و غبطه دو طرف معامله (دولت /شرکت ملی نفت ایران/شرکت ملی پالایش و شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی ها) نحوی محاسبه هر بشکه نفت خام و معیانات گازی تحویلی به شرکت های پالایش نفت و مجتمع های پتروشیمی و قیمت پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی دریافتی از آنها به ماخد فوب خلیج فارس گزارش شده در نشریه بین المللی پلتس برای سال 1400 ابلاغ گردید.

در تبصره این ابلاغیه آمده است: از آنجا که طبق دستورالعمل حسابداری موضوع ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است در خصوص فراورده های صادراتی، عین ارزش صادراتی را به حساب بستنگار شرکت پالایش نفت ثبت نماید.

در ادامه این تبصره تاکید شده است که در صورتی از ارزش فرآورده های تحویلی محاسبه شده در این ابلاغیه کمتر شود، قیمت خوراک هر پالایشگاه جهت جبران مابه‌التفاوت آن به تناسب تعدیل می‌گردد.

گفتنی است؛ هر بشکه نفت خام تحویلی بر اساس فرمول های پیوست و با لحاظ درجه API واقعی نفت خام اندازه گیری شده تحویلی نسبت به API=33.31 برای نفت خام سبک و API=29.14 برای نفت خام سنگین در هر ماه شمسی محاسبه می گردد.

متن کامل این ابلاغیه را می توانید در اینجا بخوانید.