سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 50 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 2 هزار میلیارد و 300 میلیون ریال افزایش یافته است.

به گزارش بورس امروز، در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت سهامی عام پذیرفته شد. این شرکت پانصد و هفتاد و هفتمین شرکت پذیرفته شده در بخش سرمایه گذاری ها می باشد و هم چنین شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در حال حاضر جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و واحد های تجاری نهایی گروه بانک ملی ایران می باشد. موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار و هم چنین مسکوکات و فلزات گرانبهاو گواهی سپرده بانکی و غیره می باشد.

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. ۹۹ درصد از سهام این شرکت به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تعلق دارد.

نسبت بازده دارایی های شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، ۵ درصد و بازده حقوق صاحبان سهام ۹ درصد و ارزش دفتری شرکت ۱ هزار و ۳۴۱ ریال می باشند.

در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، ۱۷ درصد از سرمایه گذاری شرکت در شرکت های چند رشته ای صنعتی و ۱۹ درصد در محصولات شیمیایی بوده است.

وزن سبد بورسی شرکت ۱۵ هزار میلیارد ریال و سبد غیر بورسی ۹۰۰ میلیارد ریال می باشد در نتیجه ۹۴ درصد از پرتفوی این شرکت متعلق به سهام بورسی بوده که این مهم قابلیت اتکا در خالص ارزش داراییها را بالا میبرد.

ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت مذکور در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری حدود ۴ هزار میلیارد ریال خواهد بود. برای فهمیدن اینکه این سهام یک سهام ارزنده میباشد یا نه ابتدا باید قیمت این سهام در بازار مشخص گردد. اگر قیمت بازار از قیمت تعادلی کمتر باشد این سهام جذاب تر خواهد بود.سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار با چه قیمتی در بازار عرضه خواهد شد؟همچنین خالص ارزش داراییها در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ برای هر سهم شرکت مذکور بصورت حدودی برابر با ۵ هزار و ۱۹۳ ریال می باشد که در صورت های مالی شرکت نیز ۵ هزار و ۱۶۵ ریال محاسبه گردیده است.

در دوره یکماهه منتهی به مرداد سال جاری سود حاصل از فروش سهام پرتفوی شرکت مذکور ۱۲۴ میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال بوده است.

  • منبع خبر : کدال