حاشیه سود خالص شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان در دوره 9 ماهه منتهی به خرداد 1400، 24 درصد می باشد.

به گزارش بورس امروز، شرکت حمل و نقل ریلی نیرو در مرداد سال ۱۳۸۴ با هدف تأمین سوخت نیروگاه های سراسر کشور و با ۱۱ شعبه در سراسر شبکه ریلی تأسیس شد. نام این شرکت در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ به توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان تغییر یافت و در ۲۶ دی ۱۳۹۴ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. موضوع فعالیت این شرکت بر اساس اساسنامه، حمل و نقل ریلی انواع محصولات نفتی و غیر نفتی، شامل مواد شیمیایی، فرآورده های پتروشیمی، روغن های خوراکی و غیر خوراکی،خدمات فورواردی در حمل و نقل ترکیبی داخلی و بین المللی، خدمات گمرکی و صدور بارنامه های داخلی و بین المللی ریلی می باشد.از پروژه های آینده این شرکت عبارتند از: خرید ۲۰۰ دستگاه واگن مخزندار و خرید ایزوتانک.

در گزارشات ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، درآمد شناسایی شده برای یکسال مالی در سال ۱۳۹۹،  ۱ هزار میلیارد و ۸۹۷ میلیون و ۹۷۴ هزار ریال بوده و این در صورتی است که در دوره ۱۱ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ درآمد شناسایی شده برابر با ۳ هزار میلیارد و ۹۹ میلیون و ۶۶۶ هزار ریال می باشد. این بدین معناست که با وجود تمام نشدن یکسال مالی در سال ۱۴۰۰، شرکت نسبت به ۱۲ ماهه سال گذشته ۶۳ درصد رشد در درآمد داشته است.

  ۹ماهه۱۴۰۰ ۹ماهه۱۳۹۹
سود(زیان)ناخالص ۳۵.۱۲% ۱۸.۵۹%
سود(زیان)عملیاتی ۳۲.۸۳% ۱۵.۷۱%
سود(زیان)خالص ۲۴.۶۰% ۱۵.۱۷%

 

حاشیه سود در ۹ ماهه منتهی به خرداد سال گذشته به طور میانگین ۱۵ درصد بوده است و در ۹ ماهه منتهی به خرداد سال جاری تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و این نشان دهنده این نکته می باشد که شرکت در ۹ ماهه سال جاری نسبت به ۹ ماهه سال گذشته در بدست آوردن منابع مالی و کنترل هزینه های مربوط به بهای تمام شده بهتر عمل کرده است.

۸۳ درصد از کل بهای تمام شده به مواد مستقیم مصرفی و ۱۴ درصد به سربار تولید تعلق دارد.

از جمله ریسک های موجود شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان افزایش در نرخ لوکوموتیو و نرخ کرایه حمل فرآورده های نفتی می باشد که شرکت با افزایش این نرخ ها برای پوشش هزینه های عملیاتی خود و حفظ روند صعودی سود، باید کرایه خود را به همان میزان افزایش دهد.

درصد بالایی از مواد اولیه ای که شرکت مصرف می کند از داخل کشور تأمین می گردد.

  • منبع خبر : کدال