براساس اطلاعات منتشر شده توسط این بانک در هجدهمین مرحله فروش اوراق دولت در سال 1400 بالغ بر 10 هزار و 890 میلیارد تومان از اوراق دولت فروش رفته است.

به گزارش بورس امروز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی نتایج فروش هجدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ در هفته منتهی به ۳۰ شهریور را اعلام کرد.

براساس اطلاعات منتشر شده توسط این بانک در هجدهمین مرحله فروش اوراق دولت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان از اوراق دولت فروش رفته است.

  • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم