شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، عهده‌دار اجرای کلیه طرح‌های زیربنایی در بخش پایین‌دستی صنعت نفت اعم از پالایشی، ذخیره سازی و انتقال و توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور است. این شرکت در سال‌های گذشته و قبل از خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها به عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی پالایش و پخش در پالایشگاه‌سازی محسوب می‌شد، ماموریتی که در دولت سیزدهم نیز به نحوی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حکمی فرهاد احمدی را به عنوان سرپرست شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت منصوب کرد.

وی که در دولت دهم نیز به عنوان سرپرست این شرکت فعالیت می‌کرد، در کارنامه خود مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و مجری طرح های تکمیل و توسعه پالایشگاه بندرعباس، رئیس بخش فرآیند، رییس طراحی پروژه، کارشناس ارشد فرآیند واحد پژوهش و توسعه را نیز دارد.

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، عهده‌دار اجرای کلیه طرح‌های زیربنایی در بخش پایین‌دستی صنعت نفت اعم از پالایشی، ذخیره سازی و انتقال و توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور است. این شرکت در سال‌های گذشته و قبل از خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها به عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی پالایش و پخش در پالایشگاه‌سازی محسوب می‌شد، ماموریتی که در دولت سیزدهم نیز به نحوی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در این راستا با توجه به سیمای این شرکت در حکم صادره از طرف معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش ماموریت‌هایی به فرهاد احمدی سرپرست شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت محول شد. از جمله مهم‌ترین این ماموریت‌ها، احداث پتروپالایشگاه‌ها و حل چالش‌های موجود در این مسیر است.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس