هدف شرکت از افزایش سرمایه 200 درصدی جبران برخی مخارج شرکت ملی مس ایران می باشد.

به گزارش کدال بورس امروز، بازرس قانونی افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران را از مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال بلامانع دانست. طبق نظر حسابرس و بازرس قانونی سود انباشته از کفایت لازم برای اجرای این افزایش سرمایه برخوردار است.

روند اجرای این افزایش سرمایه که معادل ۱۰۰ در صد از محل سود انباشته می باشد برای کسب نظر سازمان بورس در حال پیشروی می باشد. اجرای این برنامه بخشی از هزینه های مربوط به طرح های توسعه و هم چنین مجارج سرمایه ای را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، «فملی» بخشی از این افزایش سرمایه را صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس خواهد کرد. لذا تأمین منابع مالی جهت رسیدن به اهداف فوق از محل افزایش سرمایه بسیار ضروری است.

 

 

  • منبع خبر : کدال