افزایش سرمایه 971 درصدی شرکت تولیدی و بازرگانی مرجان از محل تجدید ارزیابی و آورده نقدی و مطالبات می باشد.

به گزارش بورس امروز، افزایش سرمایه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان از مبلغ ۷۰ هزار میلیون ریال به ۷۵۰ میلیون ریال که ۶۰۳ هزار و ۵۹۷ میلیون ریال آن از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و مبلغ ۷۶ هزار و ۴۰۳ میلیون ریال از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از صاحبان سهام یا مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران که هدف آن اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد می باشد انجام می گردد.

شرکت مذکور در سال ۱۳۶۰ با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.این شرکت در سال ۱۳۶۲ به شرکت سهامی خاص و در سال ۱۳۸۲ به سهامی عام تبدیل گردیده است. ۵۰ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید می باشد.

شرکت از زمان پذیرفته شدن در بازار بورس تا قبل از تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰، به طور کلی ۹ افزایش سرمایه انجام داده است و همه این افزایش سرمایه ها از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده بوده و بیشترین درصد افزایش سرمایه به تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۷ با افزایش سرمایه ۷ هزار درصدی تعلق دارد.

آخرین افزایش سرمایه، اولین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد.

  • منبع خبر : کدال