شرکت پالایش نفت تبریز قصد افزایش سرمایه برای حفظ و تأمین سرمایه در گردش خود را دارد.

به گزارش کدال بورس امروز، هیئت مدیره شرکت پالایش نفت تبریز در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ درخواست افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به ۳۰ هزار میلیارد ریال ارائه کرد. روند اجرای این افزایش سرمایه که معادل ۲۰۰ درصد از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران می باشد، برای کسب نظر حسابرس و سازمان بورس در حال انجام است.

شرکت قصد دارد با اجرای این برنامه مخارج انجام شده جهت خرید پتروشیمی تبریز را جبران کند. از سوی دیگر نیمی از این نقدینگی صرف  اصلاح ساختار مالی شرکت خواهد شد. تا به این ترتیب، سرمایه در گردش مورد نیاز «شبریز» تأمین و حفظ شود.  در صورت عدم افزایش سرمایه، شرکت ناگزیر به دریافت تسهیلات مالی می شود که به دلیل کسری نقدینگی، در سال های آتی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در زمان مقرر شده با مشکل مواجه می شود و مجددا مجبور به دریافت تسهیلات خواهد گردید.

 

  • منبع خبر : کدال