میزان تقاضا برای خرید محصولات پلیمری بورس کالا تحت تاثیر فاصله دو نرخ آزاد و نیمایی ارز قرار دارد. این رابطه به قدری مستحکم است که بلافاصله تغییر بهای ارز با واکنش سریع خریداران این محصولات پاسخ داده می‌شود.

به گزارش بورس امروز، میزان تقاضا برای خرید محصولات پلیمری بورس کالا تحت تاثیر فاصله دو نرخ آزاد و نیمایی ارز قرار دارد. این رابطه به قدری مستحکم است که بلافاصله تغییر بهای ارز با واکنش سریع خریداران این محصولات پاسخ داده می‌شود. هفته گذشته که بهای ارز در بازار آزاد وارد فاز نزولی خود شد و کمی از فاصله دو نرخ آزاد و نیمایی کاسته شد، شاهد افت ۲۴درصدی میزان تقاضای هفتگی در این بازار بودیم.

میزان همبستگی علاوه بر آنکه نشان‌دهنده ارتباط نوسان بهای ارز و میزان تقاضای واردشده به تالار فیزیکی معاملات بورس کالاست، این رابطه را به صورت مستقیم ترسیم می‌کند، به گونه‌ای که در بین داده‌های حیاتی معاملات در این بازار، بیشترین اثرپذیری مربوط به تقاضای خریداران است که لحظه به لحظه جریان ارزی را رصد کرده و همسو با آن اقدام به ثبت سفارش می‌کنند.

ضریب همبستگی

۰۸/ ۰واحد ضریب همبستگی محاسبه‌شده میان دو متغیر نرخ ارز و حجم تقاضای ماهانه برای خرید مواد اولیه پلیمری در بورس کالا است. به این ترتیب به‌وضوح می‌توان نوسان نرخ ارز را به‌عنوان متغیری قدرتمند در بازار پلیمرها معرفی کرد که واکنش اهالی بازار برای خرید پلیمرها را به دنبال دارد. هنگامی که ضریب همبستگی دو پارامتر با یکدیگر مثبت باشد، به این معنی است که در چارچوب مطالعاتی و بررسی‌های انجام‌شده، افزایش (کاهش) یک متغیر با افزایش (کاهش) متغیر دیگر همراه است.

در واقع، ضریب همبستگی بین منفی یک و مثبت یک است. هرچه این ضریب از صفر دورتر شود (و به مثبت یا منفی یک نزدیک‌تر شود)، می‌توان نتیجه گرفت که روند هم‌جهت یا مخالف بودن دو متغیر مورد بررسی، جدی‌تر است. ضریب همبستگی هیچ ارتباطی با رابطه علت و معلولی ندارد. بنابراین همبستگی بین دو متغیر تنها نشان‌دهنده این است که افزایش یا کاهش یک متغیر، چه تاثیری بر افزایش یا کاهش متغیر دیگر دارد، ولی این همبستگی ضرورتا دال بر رابطه علّی بین متغیرها نیست.

عرضه و تقاضا دو نیروی اصلی بازار

در بین داده‌های معاملاتی پراهمیت در بازار پلیمرهای بورس کالا، عرضه و تقاضا دو نیروی اصلی بازار برای تعیین حجم معاملات به شمار می‌روند که از تقابل این دو فاکتور میزان مشخصی محصول معامله می‌شود. حجم عرضه محصولات در بازارهایی کالایی تا سطحی که بتواند نیاز مصرف‌کنندگان را تامین و از یک روند نسبتا باثبات پیروی کند، بر حجم معاملات اثر بسزایی دارد.

در مقابل عرضه، میزان تقاضای بازار قرار گرفته که در محاسبات ضریب همبستگی نیز ارتباط قوی و مستحکم خود را با حجم معاملات نشان می‌دهد. ضریب همبستگی این دو فاکتور پراهمیت در معاملات پلیمرهای بورس کالا به میزان ۰۹/ ۰ واحد است که هنوز فاصله زیادی با بالاترین سطح همبستگی (یعنی مثبت یک) دارد، اما به‌خوبی رابطه قدرتمند تقاضا و میزان دادوستدهای بازار را نشان می‌دهد. بنابراین اطمینان از وجود سطحی قابل قبول از تقاضای پلیمرها نه تنها می‌تواند حجم معاملات را رونق ببخشد، بلکه آشفتگی قیمتی و پیچیدگی‌های معاملات را نیز تا حد زیادی پوشش می‌دهد.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد