زمانی که نرخ ارز در حال رشد در بازار است، نمادهای دلاری بورس بازار سرمایه را به سمت بالا و سبزپوشی حرکت می دهند. اما زمانی که نرخ دلار در حال کاهش و یا در جا زدن است، همین سهم ها بازار سرمایه را با فشار فروش به سمت کاهش قیمت سوق می دهند.

به گزارش بورس امروز، حدود ۳ ماه از آغاز رشد متعادل بورس می گذرد. اما در این مدت گاهی شاخص کل و شاخص کل هموزن به یک رقابت در رشد و ریزش با یکدیگر قرار می گیرند.

اما در این مدت نکته قابل توجه واکنش شاخص کل بورس به محدوده مقاومت و حمایت مشخص شده در نمودارهای تکنیکال بوده است. عدم تحلیل پذیری موضوعی بود که در ماه های پایانی سال ۹۹ و فصل بهار سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی همه تحلیلگران بازار سرمایه را نگران کرده بود. اما در وضعیت بازار سرمایه در ماه های گذشته تغییر قابل توجهی رخ داده است.

در ماه های گذشته جدال شاخص سازان با نمادهای کوچک بازار و جدال سهم های دلاری و نمادهای ریال با یکدیگر باعث نوسان در بازار سرمایه شده است.

در این بین در زمانی که نرخ ارز در حال رشد در بازار است، نمادهای دلاری بورس بازار سرمایه را به سمت بالا و سبزپوشی حرکت می دهند. اما زمانی که نرخ دلار در حال کاهش و یا در جا زدن است، همین سهم ها بازار سرمایه را با فشار فروش به سمت کاهش قیمت سوق می دهند.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس