بابک افشار کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: پتروشیمی خراسان از جمله نمادهایی به شمار می رود که در بلند مدت ، در شرف تکمیل سیر صعودی بوده و انتظار می رود در ادامه این حرکت ، پس از تکمیل موج ۴ از (۳) و مسیر مفروضه ، با گذر از […]

بابک افشار کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: پتروشیمی خراسان از جمله نمادهایی به شمار می رود که در بلند مدت ، در شرف تکمیل سیر صعودی بوده و انتظار می رود در ادامه این حرکت ، پس از تکمیل موج ۴ از (۳) و مسیر مفروضه ، با گذر از محدوده ۱۴۴۰ تومان ، بعنوان هدف اول ارزشی بالغ بر ۱۷۰۰ الی ۲۱۵۰ تومان را کسب نماید.

پیش بینی می گردد در بازه زمانی بلند مدت این نماد تا محدوده قیمت ۲۷۰۰ الی ۴۸۰۰ تومان در قالب تکمیل موج (۵) رشد نماید .

بیشتر بخوانید:  سامانه جدید عرضه بورس کالا به زودی راه اندازی می شود