مدیرعامل شرکت سبدگردان ایساتیس پویای کیش در خصوص تأمین مالی طرح توسعه گفت: شیوه انتشار اوراق بدهی که شرکت‌ها برای تأمین مالی طرح‌های خود استفاده می‌کنند از عواملی همچون ارزش سهام شرکت اثر می‌پذیرد.

سید رضا حسینی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز با اشاره به اثرگذاری افتتاح طرح‌های توسعه بر تولیدات و به تبع آن قیمت سهام شرکت ها، دیدگاه بلندمدت سهامداران را مورد تاکید قرار داد که  در این نوع دیدگاه سهامداران به نگهداری سهام شرکت مذکور در سبد سرمایه‌گذاری خود تمایل دارند.

وی با بیان گزارش دهی شرکت‌ها طی دوره‌های مالی از نتایج پیشرفت طرح‌های توسعه به سهامداران خود، اظهار داشت: این گزارشات نشان می‌دهد که چه میزان از پیش بینی‌های شرکت عملیاتی شده است. در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن ارزش سهام به واسطه تمامی مباحث مربوط به طرح است که دیدگاه سهامداران را نسبت به آینده شرکت تحت الشعاع قرار می دهد.

مدیرعامل سبدگردان ایساتیس پویای کیش یکی از موارد تأمین مالی را انتشار  اوراق بدهی عنوان کرد که این اوراق به عنوان بدهی و پرداختی‌های آتی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها و به دنبال آن بر ارزش سهام شرکتها موثر هستند.

به گفته حسینی؛ طرح‌های توسعه در صنایع پایه به دلیل تکمیل زنجیره تولید برای سرمایه‌گذاران جذاب هستند. لذا شرکت‌ها با تأثیرپذیری از این جذابیت توانایی جذاب کردن ارزش سهام خود را دارند.