هیئت مدیره «قشیر» به منظور اصلاح ساختار مالی خود پیشنهاد افزایش سرمایه 136 درصدی از محل تجدید ارزیابی را ارائه کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد خبر از اصلاح ساختار مالی خود داد. باتوجه به روند نزولی نسبت سرمایه به دارایی‌ها از سال ۹۶ تا ۹۸، شرکت تصمیم به اصلاح ساختار مالی خود با اجرای افزایش سرمایه گرفت.

این پیشنهاد که توسط هیئت مدیره شرکت پیشنهاد شده است به میزان ۴۴۹ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است تا شرکت بتواند از حداکثر توان تولیدی خود بهره مند شود.

  • منبع خبر : کدال