کسب مجوز افزایش 104 درصدی نرخ حمل آرد «حفارس» درآمد عملیاتی این شرکت را 4.5 درصد تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس مجوز افزایش نرخ حمل کیسه‌های آرد از کارخانجات آرد تهران به دکاکین نانوایی را کسب کرد. به این ترتیب نرخ حمل این محصول از ۲۲۰۰ تومان به ۴,۵۰۰ تومان افزایش یافت. این افزایش ۱۰۴.۵ درصدی نرخ حمل آرد باعث افزایش ۲۰.۷ درصد عملکرد حمل آرد و ۴.۵ درصد کل درآمد شرکت می‌شود.

  • منبع خبر : کدال