رشد سود خالص در سال 98 از 17 درصد به 92درصد و در سال 99 به 30 درصد رسیده است که این مهم نشان دهنده این نکته می باشد که شیب رشد سود کاهشی بوده است که یکی از دلایل آن می تواند شرایط بازار باشد.

به گزارش بورس امروز، یکی از ارکان های بازارهای مالی برای تحقق امر تسهیل حرکت و انتقال وجوه از پس انداز کنندگان و دارندگان مازاد وجوه به سرمایه پذیران و نیازمندان وجوه، صنعت تأمین سرمایه است. این صنعت که در بازارهای جهانی تحت عنوان INVEST BANKS  شناخته می شود برای نخستین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ تحت عنوان شرکت های تأمین سرمایه نام برده شده اند که فعالیت های عمده این شرکتها مربوط به کارگزاری، معامله گری، بازار گردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت مشابه می باشد که با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کرد.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان سومین نهاد در صنعت بانکداری سرمایه گذاری کشور در سال ۱۳۸۹ مجوز تأسیس خود را از شورای عالی بورس اوراق بهادار دریافت کرد و در سال ۱۳۸۹ و با سرمایه اسمی یک هزار میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

از سهامداران شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، شرکت گروه مالی ملت میباشد که ۷۵ درصد سهام این شرکت را دارا می باشد و ۱۷ درصد از سهام نیز متعلق به سایر سهامداران است.

جمع دارایی های شرکت در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹، ۲ هزار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان که عمده آن به مبلغ ۲ هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به سرمایه گذاری های کوتاه مدت تعلق دارد که عمدتا در اوراق مشارکت و صندوق های سرمایه گذاری می باشند. بدهی های شرکت نیز برابر با ۵۳۵ میلیارد تومان است که ۷۷ درصد آن مربوط به بدهی های جاری بوده. هم چنین حقوق صاحبان سهام شرکت مذکور یک هزار میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان می باشد که ۶۵ درصد آن به سرمایه تعلق دارد.

در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم از درآمدهای شرکت با ۶۸ درصد به درآمدهای حاصل از بازارگردانی و سود اوراق بهادار و ۲۰ درصد به درآمدهای حاصل از صندوق های سرمایه گذاری تعلق دارد.

رشد سود خالص در سال ۹۸ از ۱۷ درصد به ۹۲درصد و در سال ۹۹ به ۳۰ درصد رسیده است که این مهم نشان دهنده این نکته می باشد که شیب رشد سود کاهشی بوده است که یکی از دلایل آن می تواند شرایط بازار باشد.

  • منبع خبر : کدال