مدیر عامل گروه مالی سینا گفت: بازار ما عمدتا روی بعضی از شرکت ها متمرکز و وزن بیشتری دارد. شرکت های بزرگی در بحث صادرات موفق عمل میکنند. در بحث صادرات شرکت های خیلی بزرگ و معظمی و هم شرکت های کوچکی داریم که در صادرات موفق عمل می‌کنند. بنظر من شرکت ها هر چه طرح های توسعه ای خود را به سمتی ببرند که ظرفیت تولیدی خودرا در راستای افزایش صادرات متمرکز کنند منفعت بیشتری می‌برند.

مصطفی شهریاری مدیرعامل گروه مالی سینا در گفتگو با خبرنگار بورس امروز در اشاره به تاثیر افتتاح و بهره برداری طرح های توسعه ای شرکت ها بر قیمت سهام آن ها، گفت: طرح های توسعه از ذهن بازار دور نیستند و به هر حال شرکت‌ها گزارشات خود را در زمان‌های مختلف بازار ارائه می کنند.

وی افزود: قیمت گذاری سهام قطعا متاثر از اتفاقاتی که در آینده برای شرکت ها اتفاق خواهد افتاد هم هست؛ به همین دلیل در بسیاری از مواقع، پروژه های آتی شرکت ها اثرات خود را از قبل در قیمت سهام به نمایش می گذارند.

مدیر عامل گروه مالی سینا ادامه داد: به دلیل همین  بهره برداری‌ها از پروژه ها می تواند در قیمت سهام  اثرگذار باشد. به هر حال سودآوری مضاعفی را برای شرکت ها به همراه خواهد داشت. اما با توجه به اینکه اطلاعات ناگهانی نیستند و خودشان را در گذشته در قیمت سهام لحاظ کردند به نظر من تاثیرشان خیلی تاثیر قابل توجهی نخواهد بود.

تاثیر میزان درصد پیشرفت پروژه ها و طرح های توسعه‌ای

شهریاری در خصوص تاثیر میزان درصد پیشرفت پروژه ها و طرح های توسعه‌ای گفت: یکی از الزاماتی که طرح های توسعه و پروژه ها به همراه دارند زمان بهره برداری و درصد پیشرفت کار هست. زمانی که شرکت‌ها گزارشات خود را به بازاز ارائه می کنند بازار با مشاهده این گزارشات، مشاهده می کند که شرکت‌‌ها متناسب با برنامه رو به جلو پیش می‌روند و در زمان بندی مقرر خود به بهره برداری می رسد.

وی همچنین افزود: این مساله خود می‌تواند تاثیرگذار باشد و برای سهامداران اطمینان خاطری ایجاد کند. تعلل شرکت ها و عقب ماندن آنها از نظر زمان بندی عقب، بازار این عقب افتادگی را در نظر می گیرد. سعی در اصلاح آن می کند و آن را کاهش می‌دهد.

مدیر عامل گروه مالی سینا در زمینه روش های تامین مالی طرح های شرکت‌ها بیان کرد: تامین مالی از بازار سرمایه هم برای شرکت‌ها به عنوان یک روش در حال حاضر مورد استفاده شرکت هاست. ولی شرکت‌ها عمدتا تامین مالی را از بانک‌ها انجام می‌دهند و متکی به بانک ها هستند.

شهریاری اضافه کرد: هر چه با ابزارها، تنوع بیشتری در ‌روش‌های تامین مالی برای شرکت ها ایجاد کنیم، با وجود نرخ های تامین مالی، با رقابتی تر کردن  فضا، شرایط را برای شرکت‌ها تسهیل می کنیم.

تامین منابع مالی

وی ادامه داد: با تاخیر در منابع مالی پروژه های خصوصا بخش های وابسته به منابع ریالی، بهره برداری پروژه‌ها را هم با تاخیر مواجه خواهد ساخت که این موضوع می‌تواند تاثیر منفی بر قیمت سهام داشته باشد.

مدیر عامل گروه مالی سینا در خصوص میزان جذابیت طرح های توسعه در صنایع، گفت: بازار ما عمدتا در بعضی از شرکت ها متمرکز و وزن بیشتری دارد. شرکت های بزرگی که در بحث صادرات موفق عمل می کنند.

به گفته شهریاری؛ شرکت ها هر چه طرح های توسعه ای خود را در ظرفیت تولیدی خود برای افزایش صادرات متمرکز کنند، منفعت بیشتری می‌برند.

وی تصریح کرد: طرح های توسعه ای که منجر به افزایش صادرات برای شرکت ها شود، یا حداقل طرح های نو آورانه که در حال حاضر در بازار سرمایه جایگاهی ندارند، طرح های توسعه مطمین تری هستند.

مدیر عامل گروه مالی سینا در پایان اظهار داشت:  بنظر من استارت اپ هایی که به بازار سرمایه اضافه خواهند شد و طرح های نوآورانه خواهند داشت هم می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.