شرکت صنایع ملی مس ایران از تصویب و پیشنهاد افزایش 100 درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، امروز (یکشنبه 24 مردادماه)، افزایش سرمایه از مبلغ 200 میلیون ریال را به مبلغ 400 میلیون ریال را به مجمع عمومی فوق العاده «فملی» پیشنهاد داد.

بر اساس اطلاعیه کدال این شرکت، این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور تامين بخشي از منابع مورد نياز جهت تکميل طرح هاي توسعه در دست اجرا ، جبران بخشي از مخارج سرمايه اي انجام شده در شرکتهاي سرمايه پذير و تامين بخشي از منابع مورد نياز جهت مشارکت در افزايش سرمايه شرکت تامين وانتقال آب خليج فارس تصویب شد.

گفتنی است که این افزایش سرمایه در صورت موافقت سازمان بورس و تصویب مجمع عمومی فوق العاده «فملی» انجام خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فملي