مطابق اطلاعیه بورس اوراق بهادار تهران زمانبندی جلسه معاملاتی بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و بازار اوراق بدهی از روز شنبه تغییر می یابد: پیش گشایش 8:45 الی 9، گشایش 9، حراج پیوسته 9 الی 15.

به گزارش بورس امروز، مطابق اطلاعیه بورس اوراق بهادار تهران زمانبندی جلسه معاملاتی بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و بازار اوراق بدهی از روز شنبه تغییر می یابد: پیش گشایش 8:45 الی 9، گشایش 9، حراج پیوسته 9 الی 15.

  • منبع خبر : بورس 24