بانک توسعه تعاون بخشنامه افزایش تسهیلات قرض الحسنه ضروری و عادی را به واحد های ستادی واجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش بورس امروز، شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و نیز تسهیلات اعطایی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی وکارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی موافقت کرد.

بر این اساس افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شعب بانک توسعه تعاون ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ضروری و عادی بانک ها و بانک های قرض الحسنه تا مبلغ پانصد میلیون ریال و همچنین سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال اعم از مشاغل خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، ایثارگران و … تا مبلغ یک میلیارد ریال موافقت شده است.

همچنین در بخش تسهیلات به کارفرمایان دستگاه های حمایتی بخشنامه تصریح دارد که سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاه های حمایتی 20 میلیارد ریال برای اشتغال حداقل 40 نفر مددجو، به ازای هر نفر حداکثر 500 میلیون ریال می باشد. بر این اساس چنانچه کارفرمای معرفی شده از سوی دستگاه های حمایتی نسبت به اشتغال تعداد کمتری مددجو اقدام کند شعب باید به تناسب اشتغال ایجاد شده ، نسبت به اعطای تسهیلات به ازای هر نفر مددجو حداکثر 500 میلیون ریال اقدام کنند.

گفتنی است در حال حاضر بانک بابت موضوع خرید انشعابات، توسعه خانگی، کارگشایی امور کسب و کار خرد و قرض الحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور فاقد سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی است.

پیش از این در تیر ماه سال جاری در مراسمی که از سوی بانک مرکزی برگزار شداز اقدامات و فعالیت های بانک توسعه تعاون در بخش اشتغال زایی برای مددجویان نهاد های حمایتی تقدیر به عمل آمد.

بر اساس آمار های اعلام شده ، بانک توسعه تعاون بر اساس اهداف راهبردی خود توانسته است به چهار هزار و ۱۲۷ طرح معرفی شده از سوی کمیته امداد امام ۲۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کند.

همچنین تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون برای چهار هزار و ۶۲۸ نفر از مددجویان اشتغال ایجاد کرده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی بانک توسعه تعاون