گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (ومدیر) از عرضه 15 میلیون سهم باقی مانده «مدیریت» طی فرایند عرضه اولیه این سهم در چهارشنبه گذشته، امروز (شنبه 23 مردادماه) عرضه می شود.

به گزارش کدال بورس امروز، سهم «مدیریت» به تعداد 210 میلیون به قیمت یک میلیون و 45 هزار و 547 ریال توسط شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص) طی فرایند عرضه اولیه در روز چهارشنبه (20 مردادماه) واگذار شد.

شایان ذکر است که 15 درصد از سهم فوق، برای فعالیت های بازارگردانی به بازارگردان منتقل می شود.

بر اساس این گزارش، میزان مالکیت شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) در شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری پس از عرضه 30 درصدی به 31 درصد تقلیل یافته است.

همچنین شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)در راستای حمایت از سهام شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت1) نسبت به انتشار 225 میلیون برگ اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «همدیریت 0105» ونرخ اعمال6.028 ریال (20 درصد بازدهی یک ساله نسبت به روز عرضه) با تاریخ اعمال 1401/05/19اقدام کرده  است.

  • منبع خبر : کدال