هیئت مدیره شرکت فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) ، افزایش سرمایه 100 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به مجمع عمومی فوق العاده این شرکت پیشنهاد داد.

به گزارش بورس امروز، بر اساس پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سرمایه شرکت فجر انرژی خلیج فارس از مبلغ 6 هزار و 500 میلیارد ریال به مبلغ 19 هزار و 500 میلیارد ریال خواهد رسید.

گفتنی است که این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی با هدف بهبود و اصلاح ساختار مالی و اهرم کل شرکت، کاهش هزینه مالی و افزایش سودآوری شرکت، بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذیری شرکت در صنعت و بازار سرمایه انجام می شود.

بر اساس اطلاعیه کدال «بفجر»، این پیشنهاد در نشست هیئت مدیره، روز سه شنبه (19 مردادماه) به تصویب رسید.

شایان ذکر است انجام افزایش سرمایه 100 درصدی «بفجر» منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده این شرکت است.

  • منبع خبر : کدال