مدیرعامل سیمان دشتستان معتقد است که اگر عرضه سیمان در بورس کالا روی نمی داد، بازار با تقاضای بیش از حد سیمان مواجه و افزایش قیمت سیمان سرسام آور می شد. در این میان کمبود برق منجر شده است که بسیاری از کارخانه های سیمان از تولید باز بمانند و محصولی برای عرضه در بازار نداشته باشند؛ در نتیجه قیمت سیمان نیز افزایش یافت.

ایرج موسوی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره نتایج عرضه سیمان در بورس کالا گفت: این روزها برخی می گویند که عرضه سیمان در بورس کالا منجر به افزایش قیمت سیمان شد؛ این در حالی است که اگر این اتفاق روی نمی داد، تقاضای زیاد سیمان در بازار، قیمت ها را به شدت افزایش می داد. حتی در خصوص سیمان برخی شرکت ها نیز مشاهده کردیم که به دلیل نبود عرضه، تقاضا برای سیمان آن شرکت افزایش یافت و منجر به گران شدن سیمان شد.

وی تاکید کرد: در این مدت برخی از شرکت ها به دلیل نبود برق، محصولی نداشتند که در بازار عرضه کنند و همین امر عامل گرانی سیمان است.

مدیرعامل سیمان دشتستان گفت: با نگاهی به تاثیرات متقابل عرضه سیمان در بورس کالا می توان دریافت که نه تنها عرضه سیمان در بورس کالا در افزایش قیمت آن تاثیر نداشته است بلکه می توان با توجه به مدیریت عرضه در بازار بورس کالا به این نتیجه رسید که نبود محصول و عرضه در بازار منجر به افزایش قیمت سیمان شده است. حتی اگر بورس کالا نیز نبود، این افزایش قیمت در مدل سنتی و با استفاده از عاملان فروش، خود به خود اعمال می شد؛ در حالی که عرضه در بورس کالا توانست شرایطی را فراهم کند تا مصرف کننده نهایی با قیمتی منطقی سیمان مورد نیاز خود را تامین کند.

موسوی در پاسخ به اینکه چرا کارخانه های سیمانی، مقداری سیمان برای چنین شرایطی انبار نمی کنند، تصریح کرد: سیمان محصولی است که نهایتا بتوان 3 الی 4 روز در انبار ذخیره شود! بنابراین با توجه به این قابلیت سیمان، نمی توان انتظار داشت که کارخانه های سیمانی بیش از این مدت، سیمان را در انبارهای خود نگاه دارند.

سیمان محصول حجیم و غیر قابل احتکار است

مدیرعامل شرکت سیمان دشتستان در واکنش به اینکه برخی معتقدند تولیدکنندگان سیمان به عمد میزان عرضه سیمان در بورس کالا را کاهش دادند تا منجر به افزایش قیمت شوند، تاکید و تصریح کرد: این اقدام نمی تواند به نفع صنعت سیمان باشد زیرا کارخانه های تولیدکننده سیمان نمی توانند این حجم از سیمان را در انبارهای خود ذخیره کنند و اگر چنین اقدامی کنند بیشتر از افزایش قیمت، زیان می بینند. مهم ترین مسئله برای کارخانه های تولیدی سیمان، حجم فروش آنهاست نه قیمت فروش شان؛ به جرات می توان گفت سیمان محصول حجیمی است و نمی توان با این روش ها آن را احتکار کرد.

موسوی با انتقاد از کمبود برق صنعت سیمان، بیان کرد: مسئولین وزارت نیرو می دانند که کشور ممکن است با کمبود برق مواجه شوند و آنها مکلف هستند تا برق صنایع را محدود کنند؛ بنابراین اگر با برنامه ریزی های خود، از قبل، تولیدکنندگان سیمان را در جریان قرار می دادند، انها می توانستند با برنامه ریزی، تعمیرات دوره ای خط تولیدی خود را در این بازه زمانی قرار دهند تا کمتر مورد زیان واقع شوند.

وی در خصوص تاثیر این روش مدیریت انرژی در کبود سیمان یادآوری کرد: البته اگر وزارت نیرو این امر را اعلام می کرد، تاثیر چندانی در کمبود سیمان نمی کرد اما تولیدکنندگان کمتر زیان می دیدند.

موسوی در پایان خطاب به سهامداران صنعت سیمان گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط صنعت سیمان، کارخانه ها مجبورند فارغ از سرمایه گذاری ها، سود خود رامحاسبه کنند. با این حال با توجه به افزایش هزینه های تولید سیمان، افزایش قیمتی به وجود آمد که می تواند این هزینه ها را پوشش دهند و بسیاری از شرکت ها را از زیان خارج کند. امیدواریم با رفع مشکلات صنعت سیمان، بتوان سوددهی بیشتری در این صنعت راه شاهد باشیم.