مجمع عمومی فوق العاده شرکت بازرگانی و تولید مرجان کار، به منظور انتخاب هیئت مدیره، روز سه شنبه (2 شهریورماه) برگزار خواهد شد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت بازرگانی و تولید مرجان کار، از سهامداران و نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل آورد تا در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره، حاضر شوند. این مجمع در ساعت 10 صبح روز سه شنبه (دوم شهریور ماه) برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است که با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، مجامع شرکت ها بیش از حضور 15 نماینده مقدور نیست.

  • منبع خبر : کدال