مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر به عنوان مدیر شایسته سال 1399 انتخاب شد.

به گزارش بورس امروز، بی شک مسیر دستیابی به مدیریت موثر و کارآمد که سازمان را به ارتقاء و بهبود سطح عملکرد بنگاه های اقتصادی و توسعه، سودآوری و دستیابی به ارزش های بنیادین برساند، مسیری طولانی و مستمر و راهی بی پایان است که جز در سایه تعهد جنابعالی و سازمان محترمتان میسر نخواهد بود.
توجه و پایبندی شرکت ها و مدیران به مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی منجر به توسعه اقتصاد و صنعت، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی ها و برون رفت مشکلات جامعه می گردد.

لذا لازم میدانیم این مجال را به پاس نگاه موثر و تلاش های ستودنی جنابعالی در ایجاد مجموعه ای توانمند و موفق پس از کسب امتیاز در فرآیندهای داوری و ارزیابی، تحت عنوان “مدیریت برتر و ارزش آفرین ملی” قدردانی نموده و برایتان توفیقات روز افزون از خداوند منان مسالت داریم.

دکتر آیت اله ممیز
عضو هیات علمی دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران
(دبیر کمیته علمی اجلاس)

دکتر سعید خزایی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و پدر علم آینده پژوهی
(رییس کمیته علمی اجلاس)