مطابق اطلاعیه فرابورس ایران سهام شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد «مدیریت» در روز چهارشنبه 20 مرداد ماه عرضه می شود. دامنه قیمت از مبلغ 4566 ریال تا 5023 ریال می باشد.

به گزارش بورس امروز، مطابق اطلاعیه فرابورس ایران سهام شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد «مدیریت» در روز چهارشنبه 20 مرداد ماه عرضه می شود. دامنه قیمت از مبلغ 4566 ریال تا 5023 ریال می باشد.

  • منبع خبر : بورس 24