تفاوت بین نرخ محصولات گروه پژو در صورتهای مالی با بازارهای مالی بطور تقریبی بین 80 تا 100 میلیون تومان می باشد.

شرکت ایران خودرو در سال 1341 تاسیس گردیده است و اکنون در نزدیکی دهه ششم از فعالیت خود همچنان در طبقه شرکتهای زیان ده قرار دارد.این شرکت نخستین تولیدات خود را با گونه ای از اتوبوس آغاز نموده است و در سال 1345 تولید پیکان را شروع می کند. حدود یکسال بعد از آن کارخانه شرکت ایران خودرو تاسیس گردیده است و تولید انبوه این شرکت رقم می خورد.

از ابتدای سال مالی تا دوره منتهی به تیر 1400 شرکت ایران خودرو تعداد 100 هزار دستگاه پژو فروخته است که نرخ فروش آن در صورتهای مالی شرکت 118 میلیون و 900 هزار تومان و در بازارهای مالی میانگین این نرخ به طور تقریبی 220 میلیون تومان بوده است در نتیجه تفاوت بین نرخ صورتهای مالی با بازار حدود 80 تا 100 میلیون تومان می باشد. این اختلاف بین نرخ فروش بازار و صورتهای مالی خلا بزرگ گزارش شرکت ایران خودرو به حساب می آید.

درآمد عملیاتی شرکت ایران خودرو در دوره 3 ماهه نخست سال 1400، مبلغ 194 هزار میلیارد ریال و در دوره 3ماهه نخست سال گذشته 90 هزار میلیارد ریال می باشد.در 3 ماهه نخست سال جاری 99 درصد از کل درآمد عملیاتی شرکت ایران خودرو متعلق به فروش داخلی بوده است، که 41 درصد، از فروش قطعات و لوازم و 42 درصد از فروش گروه پژو حاصل گردیده است.

در 3 ماهه بهار سال جاری مبلغ فروش نسبت به 3 ماهه بهار سال گذشته 143 درصد رشد داشته است که 112 درصد آن ناشی از بالا رفتن نرخ می باشد.

سال مالی3ماهه 14003ماهه 99
حاشیه زیان ناخالص-6.87%-19.77%
حاشیه زیان عملیاتی-8.59%-28.23%
حاشیه زیان خالص-14.07%-41.28%

حاشیه زیان ها در دوره 3 ماهه نخست سال 1400 نسبت به 3 ماهه نخست سال 99 کمتر شده است اما همچنان شرکت ایران خودرو با حاشیه زیان خالص همراه می باشد چراکه مصارف مالی شرکت مذکور از منابع مالی آن بیشتر است.

طبق شواهد دیده شده در صورتهای مالی ،شرکت ایران خودرو در طی دهه های اخیر با زیان همراه بوده است و با توجه به ادامه دار بودن این روند مسلما کنترل هزینه ها برای شرکت ایران خودرو دشوارخواهد بود. شاید یکی از راهکارهای مقابله با زیان  و پر شدن فاصله بین زیان با نقطه سربه سر در شرکت کم شدن فاصله بین نرخ محصولات در صورتهای مالی نسبت به نرخ موجود در بازار باشد.

 

 

  • منبع خبر : کدال