بر اساس اطلاعات و آمار بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در نیمه مرداد ماه به 18،08 درصد رسید.

به گزارش بورس امروز، بر اساس اطلاعات و آمار بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در نیمه مرداد ماه به 18،08 درصد رسید. طی 6 ماه گذشته این دومین پایینترین نرخ سود بین بانکی است. پایینترین نرخ بازار بین بانکی مربوط به 17 تیر ماه است که در محدوده 17،9 درصد قرار داشت. پس از آن نرخ اعلامی 14 مرداد ماه یعنی 18،08 درصد کمترین نرخ سود بین بانکی است.

این نرخ در هفته گذشته 18،17 درصد و در هفته قبل از آن یعنی پایان تیر ماه 18،61 درصد اعلام شده بود.

  • منبع خبر : بورس 24