از اواسط خرداد ماه سال جاری شاهد تحرکات مثبت در وضعیت کلی بازار و رشد شاخص بودیم. رشدی که برای تایید و تثبیتش نیاز به شروطی داشت که تقریبا از ابتدای تیر ماه اتفاق افتاد و عملا شاخص را از وضعیت اصلاحی خارج و وارد مرحله جدیدی از رشد قرار داد.

به گزارش بورس امروز، از اواسط خرداد ماه سال جاری شاهد تحرکات مثبت در وضعیت کلی بازار و رشد شاخص بودیم. رشدی که برای تایید و تثبیتش نیاز به شروطی داشت که تقریبا از ابتدای تیر ماه اتفاق افتاد و عملا شاخص را از وضعیت اصلاحی خارج و وارد مرحله جدیدی از رشد قرار داد.
با عبور شاخص از مقاومت پر قدرت ۱۱۶۰۰۰۰شاهد تداوم رشد بازار بودیم.
از ابتدای تیر ماه تا امروز شاخص کل با رشد ۲۰درصدی خود امید های آینده بازار سرمایه را افزایش داده است.همچنین شاخص با عبور از مقاومت۱۲۰۰۰۰۰واحدی مهر تایید و تثبیتی بر بی اعتبار شدن مقاومت مورد اشاره زد و چشم انداز مثبت بلند مدتی بازار را در راستای تحلیل های گذشته همچنان حفظ نموده است.

اما در قیاس رشد شاخص با رشد سهام بازار نمی توان در حال حاضر تناسب چشمگیری را عنوان نمود.
با توجه به عدم تغییرات محسوس در حجم بازار و کمبود نقدینگی مورد نیاز برای ایجاد انرژی میتوان این رشد را به نوعی هدایت غیر سیستماتیک بازار وآماده سازی سهامداران ارزیابی نمود که ارتباط قابل توجهی به مسایل بنیادی بازار ندارد.
مهمترین عامل این رشد را میتوان در مسایل سیاسی داخلی و بین المللی جستجو کرد.
ابهامات در تصمیم دولت منتخب در خروج از توافق برجام و احتمال تشدید تحریم ها و افزایش قیمت ارز و تورم ناشی از احتمالات مورد اشاره میتواند این ذهنیت را ایجاد نماید که بازار آرام آرام به استقبال شرایطی میرود که با ایجاد هماهنگی با تورم قابل پیش بینی به نوعی در حال دفع شوک منفی شرایط پیش روست.

شرایط پیش روی بازار در بلندمدت همانطوری که مکرر در تحلیل های گذشته نیز به آن اشاره داشتیم مثبت ارزیابی میشود.

  • نویسنده : میروحید مقیمی اصل