مجمع عمومی فوق العاده شرکت کاشی و سرامیک حافظ امروز به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه تشکیل شد.

به گزارش بورس امروز، افزایش سرمایه کاشی و سرامیک حافظ در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت تصویب شد. بر این اساس سرمایه “کحافظ” از مبلغ ۱.۴۶۸.۹۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به میزان ۳.۶۷۲.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به میزان ۲۵۰ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت. لازم به ذکر است که اعلام شد این افزایش سرمایه طی یک مرحله صورت خواهد پذیرفت.

  • منبع خبر : بورس 24