شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در دوره سه ماهه بهار 1400 نسبت به سه ماهه بهار سال گذشته، 93 درصد کاهش نقدینگی داشته است.

به گزارش بورس امروز، تعداد تولید در دوره یکماهه منهی به تیر سال جاری نسبت به میانگین سه ماهه بهار سال جاری در مجتمع فجهان 28 درصد کاهش داشته است.کل مبلغ فروش یکماهه منتهی به تیر سال جاری متعلق به فروش داخلی است که 52 درصد آن متعلق به فروش شمش داخلی و 45 درصد آن متعلق به فروش میلگرد داخلی میباشد.

تعداد تولید محصولات شرکت فجهان در دوره سه ماهه منتهی به خرداد سال جاری نسبت به سه ماهه سال گذشته در محصولات آهن اسفنجی 6 درصد و میلگرد 18 درصد کاهش داشته و در محصولات شمش فولادی 35 درصد و بریکت 93 درصد افزایش داشته است.

نسبت بدهی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد سال جاری در فجهان 36 درصد میباشد.

حاشیه سود ناخالص 12 ماهه از سال 95 تا 99 به ترتیب 22درصد، 26 درصد، 19 درصد،17 درصد و 34 درصد میباشد.

در دوره سه ماهه منتهی به خرداد سال جاری 72 درصد از کل بهای تمام شده از مواد مستقیم مصرفی میباشد و 23درصد آن متعلق به سربار تولید میباشد.

مبلغ فروش در نماد مذکور در دوره 4 ماهه منتهی به تیر سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 238 درصد رشد داشته است.

در شرکت مذکور در دوره یکماهه منتهی به تیر سال جاری تنها 59 درصد از میزان تولید به فروش رسیده است.

100 درصد خرید و مصرف ماد اولیه در فجهان داخلی میباشد و مبوط به محصول گندله و سایر میباشد.در دوره سه ماهه بهار سال جاری 40 درصد از هزینه سربار تولید هزینه مواد مصرفی میباشد و 26درصد آن هزینه انرژی میباشد.

در دوره سه ماهه منتهی به خرداد سال جاری دارایی های ارزی پایان دوره 164 هزار و 491 دلار و 1 میلیون و 002 هزارو 128 یورو میباشد و بدهی های ارزی پایان دوره 786 هزار و 827 یورو میباشد.

عوامل تاثیرگذار بر این صنعت،نوسانات داخلی و خارجی در سطح عمومی قیمت ها،تغییرات نرخ ارز،مشکلات تحریم ها و تغییر مقررات دولت،شیوع ویروس کرونا و رکود ناشی از آن.

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی در دوره 4 ماهه منتهی به تیر سال جاری نسبت به همین دورهدر سال گذشته 33 درصد رشد داشته است.

  • منبع خبر : کدال